Skład rady i funkcje w parafii

Skład Rady kadencji 2015-2020:

PAN WIESŁAW – KOPICE

PAN MARCIN - KOPICE
PAN STANISŁAW – WIĘCMIERZYCE, sekcja ekonomiczna

PANI WANDA – WIĘCMIERZYCE SKARBNIK, sekcja ekonomiczna
PANI  DANUTA – KOPICE SKARBNIK, sekcja ekonomiczna
PAN  ROBERT - KOPICE
PANI  ALEKSANDRA – WIĘCMIERZYCE,
PANI DANUTA – WIĘCMIERZYCE,
PAN JÓZEF – KOPICE,
PAN  TOMASZ – KOPICE,
PANI  EWA – WIĘCMIERZYCE,
PAN WIESŁAW – WIĘCMIERZYCE.

Funkcje w Parafii

Kościelni:

Pan Józef, Pan  Tomasz, Pan  Stanisław (Kopice ),

Pani  Ewa, Pani Aleksandra (Więcmierzyce)

Nadzywyczajny Szafarz Komunii: Pan Tomasz, Pan Marek , Pan Grzegorz 

Katecheta: Pan  Tomasz

Organistka: Pan Ryszard

układanie kwiatów w Kościołach:

Pani Anna, Pani Aneta (Kopice),

Pani Aleksandra  (Więcmierzyce)

pranie kościelne:

Pani Aneta (Kopice),

Pani Aleksandra, Pani Danuta (Więcmierzyce)

Opiekun cmentarzy - Firma Podlas z Grodkowa


Drukuj   E-mail