Rodziny Szensztackie

Geneza Ruchu Szensztackiego jest związana z powstaniem w 1914r. w Schonsttat pierwszego Sanktuarium określonego, jako Prasanktuarium. Wszystkie filie powstających sanktuariów na całym świecie są identyczne.

Sanktuarium jest miejscem zadomowienia się, wewnętrznej przemiany i gorliwości apostolskiej.

Ruch Szensztacki jest Ruchem Maryjnym, wstąpienie do ruchu wiąże się z aktem zawierzenia Maryi. Przymierze Miłości z Maryją zawarliśmy w 1984r. w Sanktuarium Wierności w Świdrze.

W dniu 04.06.1988r. zostało poświęcone Sanktuarium Wieczernika w Winowie koło Opola.
Matka Boża nieustannie otwiera Swoje Serce dla pielgrzymów. Przybywamy tam by przeżywać rekolekcje, czuwania wielkopostne, czuwania adwentowe oraz Nabożeństwa Szensztackie.

W swoim mieszkaniu mamy Sanktuarium Domowe. To sanktuarium w naszym domu to miejsce gdzie możemy lepiej przezywać obecność Pana Boga. Jest to miejsce, gdzie konkretnie doświadcza się rzeczywistości Przymierza z Bogiem. To jest miejsce wspólnej (rodziny) i osobistej modlitwy.

Aleksandra i Franciszek


Strona internetowa: Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego w Winowie  


Drukuj   E-mail