Parafialny Zespół Charytatywny

Prawdziwa miłość wyraża się w bezinteresownej służbie bliźniemu, niezależnie od tego, czy jest on naszym przyjacielem, czy wrogiem.

Takiej miłości uczy Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Od 1999 r.

- Pani Emilia  z Więcmierzyc

-  Pani Teresa  z Więcmierzyc.

Od X 2012 r. - 2019r.
Pani Maria z Kopic.
Pani Genowefa z Więcmierzyc.
Pani Aleksandra z Więcmierzyc. - skarbnik
Pani Kazimiera  z Kopic.

od 2019 r -

Pani Maria z Kopic

Pani Monika z Kopic

Pani Wiktoria z Więcmierzyc

Pani Halina z Więcmierzyc

Konto bankowe na które mozna wpłacać dorowizny na cele charytaywne

Bank Spółdzielczy w Grodkowie: 39 8870 0005 2001 0030 4078 0008


Drukuj   E-mail