Unijne

Projekt pn.Kopice, mauzoleum Rodziny Schaffgotsch (2 poł. XIX w): remont budowlano - konserwatorski – etap III realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, działanie 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.01-16-0014/19-00 z dnia 03.03.2021. dofinasowanie projektu 232 018,27

logo dotacje

 

 

 


Drukuj   E-mail