Kapłaństwo

Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

Date

31 marzec 2018

Tags

Sakrament