Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Wydarzenia

kalendarz parafialny na rok 2022

Rozpoczynamy przygotowanie do Jubileuszu Parafialnego Od 19 września można nabyć kalendarz jubileuszowy "Magia Kopic" jako cegiełkę (35 zł) na remont zabytkowej figury św. Jadwigi Ślaskiej oraz mauzoleum i powstania izby pamięci w salkach parafialnych. Można wesprzeć te inicjatywy materialnie wpłacająć darowiznę na konto remontu mauzoleum:  Remont kaplicy Schaffgotschów nr. 98 8870 0005 2001 0030 4078 0013, Bank Spółdzielczy w Grodkowie - Swift: POLUPLPR. Za pomoc i wsparcie serdeczne Bóg zapłać.

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

sumę o godz. 12.00 odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. Proboszcz z Rogów x. Zbigniew Dziekan Dekanatu Niemodlin.

w poniedziałek o godz. 18.00 w Kopicach (po odpuście) Msza w int. zmarłych kapłanów, budowniczych kościoła, fundatorów i zmarłych Parafian z Kopic

od odpustu rozpoczynamy przygotowanie do 200- lecia konsekracji kościoła w Kopicach ( 17.X.1822r. konsekracji kościoła dokonał Bp Emanuel von Schimonsky ), 733 -lecie istnienia Kopic i 777- lecie istnienia Więcmierzyc. Pod koniec września ukaże się kalendarz jubileuszowy cegiełka w cenie 35 zł. na remont mauzoleum. 

rok duszpasterski 2021/2022

Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację drugiego roku z trzyletniego cyklu programu duszpasterskiego zatytułowanego «Eucharystia daje życie». Mottem rozpoczynającego się roku będą słowa: «Posłani w pokoju Chrystusa». Ich dopełnieniem jest biblijny cytat: «Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie».

Na rok liturgiczny 2021/2022 wyznaczono kilka celów:

  • doprowadzenie wiernych do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, jak również do przyjęcia Jego misji m.in. poprzez odpowiednie przygotowanie i celebrowanie Liturgii, zaproszenie do adoracji Najświętszego Sakramentu i kultywowania pierwszych piątków miesiąca;
  • objaśnienie wewnętrznej relacji między wiarą a celebracją oraz relacji między celebracją a życiem codziennym w przepowiadaniu, katechezie, rekolekcjach i misjach parafialnych;
  • ponowne odczytanie i pogłębianie teologii Dnia Pańskiego oraz praktyczne ukazanie różnych wymiarów jego świętowania;
  • ukazywanie związku między tajemnicą Eucharystii a troską o autentyczne dobro wspólne (pokój, sprawiedliwość, pojednanie) oraz wrażliwością na bliźniego w konkretnych dziełach miłosierdzia i postawie życiowej.

Tannenfeld

TANNENFELD

Podlesie Więcmierzyckie (niem. TANNENFELD) wzmiankowany w 1784r. folwark specjalizujący się w produkcji rolnej (w tym zwierzęcej), położonywpobliżu Więcmierzyc.Należał do radcy komory królewskiej barona von Sierstorpf, później do rodu Schaffgotsch, którzy kupili m.in. Kopice i Więcmierzyce. Początkowo nie był zamieszkiwany, ale w latach 20 tych XIX wieku Tannenfeld zamieszkiwało65 mieszkańców wyznania rzymsko-katolickiego. Z książki adresowej z 1941r. możemy poznać nazwiska kilku mieszkańców: Milsch Paul, Mittmann Karl oraz robotnik przymusowy Josef Mateja. Znane są również nazwiska 4 mężczyzn z Tannenfeldu, którzy polegli podczas I wojny światowej, dzięki zachowanej tablicy z ich nazwiskami, która jest wmurowana w mauzoleum rodu Schaffgotsch w Kopicach.

Kres dawnemu Tannenfeld położyła II Wojna Światowa, w wyniku której doszło do znacznych zniszczeń miejscowości. Tannenfeld został zajęty przez Armię Czerwoną 5 lub 6 lutego, a następnie odbity w wyniku kontrataku wojsk niemieckich w dniu 9 lutego 1945r. Podobnie jak w innych okolicznych miejscowościach również w Tannenfeld doszło do okrutnych zbrodni dokonanych przez żołnierzy sowieckiej 229 Dywizji Strzeleckiej (55 Korpus Piechoty, 21 Armia Ogólnowojskowa) na ludności cywilnej, która nie zdążyła się ewakuować. Ofiarami bestialstwa padły m.in. 2 robotnice przymusowe z Polski, których zwłoki po wojnie zostały ekshumowane i przewiezione do Warszawy. Tannenfeld, ważny punkt obrony niemieckiej, w którym mieściło się dowództwo dwóch batalionów, ponownie został zdobyty przez Armię Czerwoną 15 marca w trakcie tzw. „Operacji Opolskiej”.

Obecnie z folwarku Tannenfeld pozostały wyłącznie fragmenty częściowo wypalonej kaplicy, na której widać ślady odłamków pocisków z walk prowadzonych w 1945r. Jest to jedyny „świadek historii” po nieistniejącym już przysiółku. Warto byłoby podjąć trud odbudowy kaplicy, by nadal mogła pełnić funkcję sakralną, a w wymiarze symbolicznym, była miejscem przestrogi przed wojną, nienawiścią i totalitaryzmem. (tekst BK)

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

18 listopada odbyła się gala w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Zostały przyznane nagrody marszałka za twórczość, działalność kulturalną oraz propagowanie kultury w naszym regionie. Taką nagrodę otrzymało nasze wspólne działanie na rzecz przywracania dziedzictwa kulturowego naszego regionu tzn. historii i  kultury Kopic i śląskiego kopciuszka (remont mauzoleum) w osobie Pana Macieja. Składam podziękowanie tym którym leży na sercu przywracanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej miejscowości poprzez osobiste włączanie się w ratowanie tego dziedzictwa.

Zwiedzanie mauzolem rodziny Schaffgotsch

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym mauzoleum rodziny Schaffgotsch, będzie otwarte w pierwszą sobotę miesiąca  sierpnia (07.08.) , w godzinach od 8 do 12ej. Jednocześnie prosimy o zachowanie szacunku dla zmarłych. Prosimy o wsparcie naszego działania i składania ofiary na wkład własny, do III etapu ( ostatniego) rewitalizacji grobowca. Remont przeprowadzany jest z pozyskiwanych dotacji oraz ofiar składanych przez odwiedzających na wkład własny do każdego etapu remontu.

ZWIEDZANIE MAUZOLEUM I JEGO OTWARCIE NIE WIĄŻE SIĘ ZE SPRZEDAŻĄ BILETÓW LUB WPROWADZANYCH OPŁAT ZA WEJSCIE NA TEREN ZABYTKU 

Zachęcamy do wspierania finansowego naszego działania

Remont kaplicy Schaffgotschów nr 98 8870 0005 2001 0030 4078 0013

Bank Spółdzielczy w Grodkowie – Swift: POLUPLPR

Poświęcenie figury Matki Bożej

1 listopada br. o godzinie 11:00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach odbędzie się uroczystość poświęcenia figury Najświętszej Maryi Panny, która została umieszczona na odnalezionej kolumnie. Kolumna ta pochodzi z 1866 r. i znajdowała się najprawdopodobniej przy kaplicy pałacowej. W ramach tych uroczystości zostanie otwarte mauzoleum rodziny Schaffgotsch od godz. 09.00 - 14.00. , a dodatkowo w tym dniu będzie można zakupić kalendarz-cegiełkę „Magia Kopic” w cenie 30 złotych. Wszystkich wiernych i miłośników rodziny Schaffgotsch oraz Kopic zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim fundatorom figury i ofiarowawcom.

ostatnie książki

Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków