Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Wydarzenia

Pasterka

Zapraszam na Msze Pasterkowe w Więcmierzycach o godz. 21.00 i w Kopicach o godz. 22.00

Przed Mszą  o godz. 20.45 w Więcmierzycach zapraszam na kolędowanie razem z dziećmi ze szkoły podstawowej - oświetlenie kościoła (festiwal światła) na tę Uroczystość dzięki uprzejmości Technika Obarski z Więcmierzyc. Dziękuję Dyrekcji i nauczycielom za przygotowanie kolędowania w kościele filialnym oraz firmie Technika Obarski za oświetlenie.

Nowy Rok Kościelny

Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji – mówił bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, we wprowadzeniu do konferencji prasowej nt. nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2023/2024. Będzie on realizowany pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Bp Czaja podkreślił, że realizacja nowego programu od I Niedzieli Adwentu ma pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie. „Kierunek drogi odnowy wytyczył całemu Kościołowi papież Franciszek. Mam na myśli hasło: Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota – uczestnictwo – misja. Wynika zeń, że Kościół należy przede wszystkim uczynić bardziej synodalnym, tzn. bardziej wspólnotowym i to na dwóch poziomach: w sposobie życia i funkcjonowania, a także w formie rozeznawania woli Bożej” – zaznaczył biskup opolski.

„Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji” – zwrócił uwagę bp Czaja. „Chcemy pobudzić wszystkich do większego zaangażowania w to dzieło. Mam na myśli: gorliwe zaangażowanie w kształtowanie żywej więzi z Bogiem, przez czerpanie z tego, co święte, z Bożej łaski i prawdy, czyli wielką troskę o własne uświęcenie; świadome, odpowiedzialne i aktywne współuczestnictwo w dziele urzeczywistniania i rozwoju wspólnotowego sposobu życia i działania Kościoła w danym środowisku życia; współudział w rozeznawaniu woli Bożej w społecznych uwarunkowaniach konkretnej wspólnoty” – zwrócił uwagę Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, konsultor Komisji Duszpasterstwa KEP, współautor nowego Programu Duszpasterskiego, wskazała na cztery kluczowe dla programu pojęcia: tożsamość, wspólnota i uczestnictwo oraz doświadczenie. „Jeżeli chodzi o tożsamość, proponowana jest nam odpowiedź na pytanie: Kim jesteśmy jako Kościół? Chodzi o to, abyśmy te treści, tę świadomość, że jako Kościół jesteśmy rzeczywistością Bosko-ludzką, rzeczywistością wertykalną i rzeczywistością horyzontalną, potraktowali jako opis nas samych, abyśmy w tych treściach odnajdywali się w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym” – zwróciła uwagę prof. Szymczak. Dodała, że „z tej tożsamości wynika wspólnotowość i nasze indywidualne uczestnictwo”.

„Rok duszpasterski chce zwrócić naszą uwagę na to, aby ta wspólnota była empirycznie rozpoznawalna, abyśmy zaczęli ją tworzyć, albo byśmy ją coraz głębiej pojmowali i tworzyli między nami” – zaznaczyła prof. Szymczak. Dodała, że chodzi o to, aby wspólnotowość stała się w Kościele zasadą. „Ten rok jest zaproszeniem do podmiotowego i aktywnego, ale też świadomego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła w tychże wymiarach” – podkreśliła.

Bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy opolski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, zauważył, że dwoma głównymi celami programu duszpasterskiego są: „ożywienie wspólnotowości w naszym Kościele oraz zdynamizowanie uczestnictwa w nim każdego ochrzczonego”. Dodał, że przekłada się to na cele szczegółowe, które wyznaczają szereg zadań związanych z przyjęciem, rozumieniem i realizacją soborowej wizji Kościoła jako komunii, czynienie go domem i szkołą komunii zarówno dla tych, którzy się z nimi odważnie identyfikują, jak i tych, którzy się od niego z różnych przyczyn, także tych leżących po stronie Kościoła, oddalili”.

Bp Musioł przyznał, że głównymi przestrzeniami do realizacji programu są diecezje, parafie oraz rodziny, a głównymi adresatami materiałów Komisji Duszpasterstwa KEP są biskupi, duszpasterze parafialni oraz małżonkowie i rodzice.

Dr Ewa Porada, redaktor materiałów dla rodzin nowego Programu Duszpasterskiego, zwróciła uwagę, że jest to oferta skierowana do świeckich i małżonków, szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą się formować we wspólnotach lub grupach parafialnych, albo się formują i chcą czegoś więcej. „Przygotowaliśmy na każdą niedzielę krótkie rozważania, dostosowane do czasu i mentalności osób świeckich” – zaznaczyła. „W tym roku oparliśmy się głównie o Sobór Watykański II włączając się też w intuicję papieża Franciszka – przygotowania do Roku Jubileuszowego Kościoła w 2025 roku” – zauważyła.

Boże Narodzenie - Kolęda

Święty Józef załamał ręce,

denerwują się w niebie święci,

teraz idą już nie Trzej Mędrcy,

lecz uczeni, doktorzy, docenci

 Teraz wszystko całkiem inaczej,

to, co stare, odeszło, minęło,

zamiast złota   niosą dolary,

zamiast kadzidła komputer,

zamiast mirry, video

Ach te czasy, myśli Pan Jezus nawet gwiazda trochę zwariowała

ale nic się już nie zawali, bo wciąż mamusia ta sama.

 ks. Jan Twardowski


Z błogosławieństwem kolędowym i życzeniami Noworocznymi

 w Roku Pańskim 2024 - Ks. Proboszcz z Radą Parafialną

 

Nie malujcie Matki Bożej w stajence betlejemskiej

stale tylko na niebiesko i różowo

 z niebieskimi oczami ni to ni owo

Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba

aniołów białych w oknie

 pstrokatych pastuszków za progiem

 Założę się, że ktoś świece zapalił

przed brązowym żłóbkiem

jak czerwoną lampkę przed Bogiem

Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach

wół seplenił w fioletowym cieniu

święty Józef rudych proroków kąpał

w srebrnym strumieniu

 - Nim Ci Mamusiu - myślał Jezus –

kupią koronę

lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce

w kropki zielone.

Ks. Jan Twardowski

Plan przezywania Świat Bożego Narodzenia oraz odwiedzin kolędowych w zakładce ogłoszenia

Niedziela Misyjna i modlitwa za dzieło misyjne

22 października 2023 r., pod hasłem „Misje sercem Kościoła”,będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie. Jako Papieskie Dzieła Misyjne pragniemy, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony
w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku będzie obchodzony po raz 97.

książki na Dzieciątko jako prezent

w sprzedaży mamy ksiązkę Kopice - historia utraconego piękna do nabycia w kancelarii

oraz został wznowiony nakład w ograniczonej ilości ksiązki Pana Stanisława Firszta i zatytułowanej: "Schaffgotschowie - arystokratyczny ród na Ślasku". również do nabycia w kancelarii.

 

zapraszamy

Wszystkich Świętych

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH   2023

 Środa 01 listopada

Msze Św. w Kopicach o godz. 08.00 i 11.00 po niej procesja na cmentarz,- modlitwa na cmentarzu, poświęcenie nowych pomników (proszę o podejście do księdza)

Msza Św. w Więcmierzycach o godz. 09.00 i po procesja na cmentarz. - modlitwa na cmentarzu, poświęcenie nowych pomników (proszę o podejście do księdza)

Czwartek 02 listopada Dzień Zaduszny

Msza Św. o g. 08.00 w Kopicach w Mauzoleum (w int. + Joanny Schaffgotsch ++ z jej rodziny, ++ budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszych Kościołów i Parafii),

Msza w Więcmierzycach o g.15.30 Różaniec z wypominkami i o g. 16.00 Msza Św,

Msza w Kopicach o g. 17.00 Msza Św. po Różaniec z wypominkami

(Różaniec z wypominkami 02.11;03.11; 07.11; 09.11)

Nic nie możemy dać naszym zmarłym jak modlitwę, ofiarowaną Komunię Św., ofiarowany odpust za zmarłych.

Zapalony znicz symbolizuje żar naszej miłości i modlitwy, kwiaty symbolizują przemijalność życia tu na ziemi.

ŚMIERC JEST KOŃCEM ŻYCIA, ALE NIE MIŁOŚCI…

Wypominki składamy w zakrystii, na tacę lub w kancelarii

Wystawa o Kopicach

Historię Kopic poznacie z ciekawych tekstów i pięknych skanów z materiałów archiwalnych: fragmentów kroniki parafialnej, szkiców kościoła, czy potwierdzenia nadania szlachectwa Joannie Schaffgotsch z domu Gryzik von Schomberg-Godulla, nazywanej „śląskim Kopciuszkiem”. Sześcioletnia sierota, w dniu śmierci Karola Goduli – jednego z najbogatszych wówczas ludzi na Górnym Śląsku – stała się właścicielką m.in. 4 majątków ziemskich i 6 kopalń węgla. Ukrywano ją przed krewnymi Goduli, wysyłając do szkół. Po nobilitacji wyszła za mąż za Hansa Ulricha von Schaffgotsch. Oboje fundowali szpitale, ochronki, kościoły i kaplice.

Jej rzeźbę możecie obejrzeć, spacerując po Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu.

Całość wystawy wzbogacają zdjęcia Henryka i Matyldy Niestrój.

Pomysłodawcą i promotorem wystawy w roku jubileuszowym Parafii Kopickiej  był Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu Pan prof Mirosław Lenart - za co Panu Dyrektorowi i Jego wspólpracownikom bardzo dziękuję za piekną i bogatą w treść wystawę.

Pobierz wystawę w wersji elektronicznej (pdf)

Źródło: Archiwum Państwowe w Opolu

dni otwarcia mauzolem

 możliwość modlitwy w mauzolem w październiku:

niedziela 01.10. od godz. 09.00 - 15.00

niedziela 08.10. od godz. 09.00 - 15.00

niedziela 15.10. od godz. 09.00-15.00

niedziela 22.10. od godz. 09.00 - 15.00

niedziela 29.10. od godz. 09.00 - 15.00

czwartek 02.11. o godz. 08.00 - Msza Święta w mauzoleum  za ++ hrabinę Joannę i ++ z rodziny, fundatorów kościołów i Parafii

Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków