Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Wydarzenia

Wielki Post 2022

W tegorocznym Wielkim Poście chcemy pochylić się nad symboliką baranka. 

Co symbolizuje baranek w Biblii?

Jest to odwołanie do Starego Testamentu, w którym baranek jest ofiarą składaną Bogu. Bóg wzywa Abrahama do podążenia na górę Moria i złożenia tam w ofierze całopalnej swego jedynego syna, Izaaka. Jest to jedyny fragment Księgi Rodzaju, w którym Bóg żądając od człowieka złożenia ofiary, wskazuje dokładnie przedmiot ofiary, miejsce jej złożenia i nie pozostawia miejsca na kwestionowanie żądania. Bóg bada wiarę i zaufanie Abrahama, składa syna w ofierze na ołtarzu, Bóg jednak przekonując się o wierności Abrahama wskazuje na baranka uwikłanego w zaroślach, którego składa Bogu jako ofiarę.  W Nowym Testamencie baranek symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości.

Baranek uwikłany w ciernie - pokazuje Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej umierającego na Krzyżu za nasze grzechy, za zło tego świata. Ciernie to symbol męki Pańskiej, poświęcenia się Jezusa dla ludzi i wyśmiewania się z Jezusa jako króla. Symbolizują one cierpienie. Człowiek także doświadcza w życiu cierni grzechu, słabości, cierpienia, zła - Wielki Post to czas oczyszczenia swojej wiary i poświęcenia czasu dla Pana Boga i bliźniego.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków