Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

ks. prof Piotr Patalong

Ks. Piotr Patalong (*27.VI.1890r. w Brzezince - +20.II. 1967r. w Nysie) Proboszcz w Kopicach od 1945- 1961r.

Po skończeniu szkoły powszechnej odbywał praktykę górniczą przez lat 6, następnie wyjechał do Rzymu potem do Wiednia gdzie zdał maturę i ukończył studia filozoficzne. W Rzymie podjął studia teologiczne został wyświęcony na kapłana 1923r. w Krakowie. Pracował w szkołach jako profesor języków obcych ( władał językami: łaciną, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i słoweńskim). Był profesorem filozofii klasycznej i nowożytnej, nadany miał tytuł profesora przez Ministra Oświaty w Warszawie.

W latach 1919-1921 przerwał studia i pracował w Kampanii Plebiscytowej w Warmii i na Górnym Śląsku, przygotował szereg chętnych do pracy dla polskości i powstania śląskiego – 1921r. był wywieziony i katowany przez władze niemieckie za te działalność. Pracował jako duszpasterz w Warszawie przy kościele św. Floriana. W roku 1939, w czasie najazdu na Warszawę przez hitlerowców niósł pomoc materialne i duszpasterską żołnierzom polskim i ludności. 04.X.1939 r. uwięziony przez Gestapo a 25.XI.39r. uwolniony z Cytadeli przez ludność Warszawy. Jako tułacz pracował w różnych parafiach cieszyńskiem i żywieckiem. W 1944r. uwięziony przez SS w Guzen w obozie, potem przewieziony do Wiefendorfu w Austrii, uwolniony w czasie robót leśnych. Po wyzwoleniu przez wojska radzieckie i polskie Śląska, zgłosił się do pomocy repatriantom. Od 28.VIII.1945r. objął obowiązki wikariusza substytuta w Kopicach, Więcmierzycach i Brzezinach. Przyjął zaproszenia na członka Rady Gminy i przewodniczącego Opieki Społecznej. O dnia 24.IV.1946r. objął obowiązki duszpasterskie w Żelaznej w niedziele i święta, przez krótki czas ze względu na zdrowie.

Dnia 24.04.1946r. ks. Piotr obejmuje obowiązki duszpasterskie również w parafii w Kubinowie do momentu aż nie zostanie mianowany nowy duszpasterz. Ten Kapłan stawiał czoło odbudowie Kościołów po zniszczeniach wojennych i budynków plebanijnych. Od 1947r. władze państwowe zabierały po kolei 31/29ha pola kościelnego, organistówkę zajęły władze gminne (dzisiaj przychodnia), dom parafialny, – w którym utworzono posterunek Milicji Obywatelskiej (dziś mieszkają P. Bil), fundacja hrabstwa Schaffgotsch – ochronka i szpitalik prowadzony przez Siostry Elżbietanki (dzisiejszy budynek świetlicy).

22.08.1961r. – Sit Nomine Domini Benedictum! In omnibus et pro omnibus, et toto corde Deo gartias! Deus – Anima – Aeternitas. 1945 – 1961. Kopice

( Niech Imię Pańskie będzie Błogosławione. We wszystkich i dla wszystkich i całym sercem Bogu niech będą dzięki. Bóg – Dusza – Wieczność) To są ostanie słowa zapisane w księdze ogłoszeń parafialnych własnoręcznie przez ks. Patalonga, które stanowią testament Jego życia kapłańskiego i służby jako Proboszcza. Był proboszczem w niełatwych czasach, zmierzył się z odbudową Parafii nie tylko po zniszczeniach wojennych, ale i odbudową moralną i duchową ludzi tu przybyłych z różnych stron.

Dnia 22.08.1961r. ks. Piotr Patalong odchodzi na emeryturę i zamieszkał w domu Księży Profesorów w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej, gdzie odszedł do Pana 20.02.1967r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Nysie w grobowcu, gdzie spoczywają inni kapłani.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków