Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

ks. Teofil Soppa CM

Ks. Teofil Soppa urodził się 19.04.1902 r. w Kościeliskach na Górnym Śląsku, tam ukończył szkołę powszechną.

Po plebiscycie na Górnym Śląsku, w którym brał czynny udział, wyjechał na studia do Krakowa, po ukończeniu, których przyjął święcenia kapłańskie w 1933 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.

Następnie został wysłany na kresy do Jezierzan koło Czartkowa do pracy nad katolikami wśród Ukraińców (lata 1935-1936). W roku 1936 rozpoczął pracę w 16 tysięcznej Parafii w Pabianicach, gdzie pracował jako wikariusz i proboszcz dla katolików mówiących w języku niemieckim.

Po wybuchu II Wojny Światowej, po pobycie trzymiesięcznym w obozie przyjeżdża do Krakowa, gdzie podejmuje funkcje kapelana szpitala św. Łazarza w latach 1939-1941r. Uzyskawszy pozwolenie w 1941r. poza Zgromadzeniem udaje się do Łańcuta pracuje duszpastersko (1941-1945) jako administrator przy kościele filialnym w Smolarzynach w Parafii św. Stanisława w Łańcucie.

W roku 1945 wraca na Śląsk, pracuje w Gliwicach w Parafii Wszystkich Świętych jako wikary (09.11.1945-14.05.1946), następnie jest administratorem w Pawłowicach (do 30.03.1948r.), następnie jest substytutem w Parafii Łagiewniki Małe (do 30.08.1961 r.) i obejmuje probostwo w Kopicach.

Obejmując probostwo w Kopicach w roku 1961 ks. Soppa jest już w sędziwym wieku, stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzanie wielkich prac remontowych tylko drobne naprawy.

Ks. Soppa gorliwie zachęcał do życia sakramentalnego, furtką, dzięki której parafianie mogli godnie przystępować do sakramentów, był konfesjonał. Większość czasu spędzał ks. Soppa w Konfesjonale, przed i po każdym nabożeństwie można było tam go zastać. Dużo pracy włożył w kształtowanie charakterów dzieci i młodzieży. Razem z ks. Teofilem na probostwo przybyło rodzeństwo. Brat Teodor grał na fisharmonii i wykonywał prace fizyczne na probostwie, siostra Julia zajmowała się domem. Po przejściu na emeryturę kupił dom jednorodzinny w Kopicach Leśnicy, gdzie zamieszkał wraz z rodzeństwem. Ks. Teofil Soppa zmarł 30.10.1977 r.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków