Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

ks. Radca Kazimierz Krzywdziński

Ks. Kazmierz Krzywdziński urodził się 17.08.1932, a wyświecony został  1956-06-17.

Zmarł: 15.06.2016r. w Opolu w Domu Księży Emerytów, spoczywa na cmentarzu w Więcmierzycach
 
Pełnione funkcje

[2014-01-20 - 2016-06-19] przebywał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, ul. Kard. Kominka 1a

[ 2006-06-20 - 2014-01-20] kapłan emeryt, rezydent w parafii - Kopice, Podwyższenia Krzyża Świętego, zamieszkały w Więcmierzycach 61

[ 1956-08-15 - 1957-08-09 ] wikariusz - Gogolin, Najświętszego Serca Pana Jezusa

[ 1957-08-09 - 1959-06-26 ] wikariusz - Pyskowice, św. Mikołaja

[ 1959-06-26 - 1961-04-28 ] wikariusz - Gliwice Ostropa, Ducha Świętego

[ 1961-04-28 - 1961-09-07 ] wikariusz - Gliwice, Chrystusa Króla

[ 1961-09-07 - 1962-02-08 ] wikariusz adiutor - Smardy, Podwyższenia Krzyża Świętego

[ 1962-02-08 - 1983-07-01 ] administrator - Smardy, Podwyższenia Krzyża Świętego

[ 1983-07-01 - 1983-08-19 ] wikariusz ekonom - Kopice, Podwyższenia Krzyża Świętego

[ 1983-08-19 - 2006-06-20 ] proboszcz - Kopice, Podwyższenia Krzyża Świętego
 
Tytuły honorowe:

[ 2011-06-21 ] radca duchowny

[ 2002-03-28 ] dziekan honorowy

 Gość Niedzielny: Emerytowany proboszcz parafii w Kopicach odszedł 
do wieczności 15 czerwca.

Ksiądz Kazimierz Krzywdziński urodził się 17 sierpnia 1932 r. w rodzinie górniczej Józefa i Magdaleny z d. Gabryś w Knurowie. W 1948 r. ukończył siedmioletnią podstawówkę, a później gimnazjum ogólnokształcące w Rybniku. Po 9. klasie przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, a w sierpniu 1950 r. do NSD w Opolu. W 1951 r. zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Był wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1956–1957), św. Mikołaja w Pyskowicach (1957–1959), Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie (1959–1961) oraz Chrystusa Króla w Gliwicach (1961). W 1961 r. został wikariuszem adiutorem, a następnie administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach (dek. Wołczyn). W latach 1979–1983 był wicedziekanem tego dekanatu. W 1983 r. został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, w której posługiwał do przejścia w stan spoczynku w 2006 r. Jako emeryt udzielał się jeszcze duszpastersko w Więcmierzycach, gdzie mieszkał, a ostatnie lata spędził w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 2002 r. otrzymał tytuł dziekana honorowego, a w 2011 r. radcy duchownego. Zmarł 15 czerwca 2016 r. Został pochowany 20 czerwca na cmentarzu w Więcmierzycach.

Brzeg24: Śp. ks. Kazimierz Krzywdziński urodził się 17 sierpnia 1932 r. w rodzinie górniczej Józefa i Magdaleny zd. Gabryś w Knurowie powiat Rybnik w diecezji katowickiej. Siedmioletnią szkołę podstawową ukończył w 1948 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Rybniku. Po ukończeniu 9. klasy przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, zaś w sierpniu 1950 r. do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie złożył egzamin dojrzałości w czerwcu 1951 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu z rąk biskup diecezjalnego częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1956-1957), św. Mikołaja w Pyskowicach (1957-1959), Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie (1959-1961) oraz Chrystusa Króla w Gliwicach (1961). W 1961 r. został najpierw wikariuszem adiutorem, a następnie administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach w dekanacie wołczyńskim. W latach 1979-1983 pełnił funkcję wicedziekana tego dekanatu.

W 1983 r. został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, w której posługiwał aż do przejścia w stan spoczynku w 2006 r. Zamieszkał jako emeryt w Więcmierzycach, gdzie nadal posługiwał duszpastersko, zaś ostatnie lata spędził w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski odznaczył go w 2002 r. tytułem dziekana honorowego, a w 2011 r. radcy duchownego. Zmarł 15 czerwca 2016 r.

Pogrzeb Śp. ks. Radcy odbył się w poniedziałek 20 czerwca. Mszę świętą pogrzebową oraz uroczystości żałobne poprowadził ks biskup Rudolf Pierskała . Pochówek nastąpił na cmentarzu parafialnym w Więcmierzycach , który w swoim testamencie wskazał zmarły, gdyż jak podkreślał jeszcze za życia tę ziemię i tych ludzi ukochał i pragnął pozostać między nimi.

W pogrzebie uczestniczyło kilkudziesięciu księży z byłych parafii ,a także z dekanatu grodkowskiego oraz tłumy wiernych z Kopic i z Więcmierzyc. Zarówno biskup R. Pierskała w wygłoszonej homilii jak też przemawiający księża podkreślali niezwykłą moc wiary, skromność , dobroć i pogodę ducha Śp. Ks.K.Krzywdzińskiego stawiając Go jako przykład duchownego w roku miłosierdzia.

Życiorys

Śp. ks. Kazimierz Krzywdziński urodził się 17 sierpnia 1932 r. w rodzinie górniczej Józefa i Magdaleny zd. Gabryś w Knurowie powiat Rybnik w diecezji katowickiej. Siedmioletnią szkołę podstawową ukończył w 1948 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Rybniku. Po ukończeniu 9. klasy przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, zaś w sierpniu 1950 r. do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie złożył egzamin dojrzałości w czerwcu 1951 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu z rąk biskup diecezjalnego częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1956-1957), św. Mikołaja w Pyskowicach (1957-1959), Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie (1959-1961) oraz Chrystusa Króla w Gliwicach (1961). W 1961 r. został najpierw wikariuszem adiutorem, a następnie administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach w dekanacie wołczyńskim. W latach 1979-1983 pełnił funkcję wicedziekana tego dekanatu. W 1983 r. został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, w której posługiwał aż do przejścia w stan spoczynku w 2006 r. Zamieszkał jako emeryt w Więcmierzycach, gdzie nadal posługiwał duszpastersko, zaś ostatnie lata spędził w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski odznaczył go w 2002 r. tytułem dziekana honorowego, a w 2011 r. radcy duchownego. Zmarł 15 czerwca 2016 r.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków