Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

historia Parafialnej Rady Duszpasterskiej od roku 1947

Zgodnie z dekretem z roku 1947 Administratora Apostolskiego ks. Bolesława Kominka została mianowana pierwsza powojenna Rada Parafialna w Kopicach w składzie:

Długosz Józef - rolnik ur. 01.04.1906r w Cichym/Nowy Targ, zamieszkał w Kopicach, Zych Jan- rolnik ur. 24.05.1899r w Cichym, zamieszkał w Kopicach, Dusza Jan- rolnik ur. 16.05.1890r w Dajnówce/Sosnowiec, zamieszkał w Kopicach, Peszek Michał -  rolnik ur. 20.10.1890r w Busk/nad Bugiem, zamieszkał w Kopicach. Uroczyste ich zaprzysiężenie odbyło się po sumie w Kościele Parafialnym 19.10.1947r.
Przewodniczącym Rady z urzędu został ks. Proboszcz Piotr Patalong. W myśl dekretu ks. Patalong wprowadził członków w urzędowanie, pouczając ich o prawach i obowiązkach. Został sporządzony protokół i przesłany do Administracji Apostolskiej. Zebrania Rady odbywały się raz w miesiącu po sumie, na których podejmowano problemy związane z życiem Parafii i szukano lekarstwa na ich uleczenie. Czasy powojenne były bardzo trudne ze względu na częściowo pozostałą ludność autoktoniczną i przesiedloną ludność ze wschodu, z gór i centralnej Polski, która musiała nauczyć się ze sobą żyć i mieszkać obok siebie. Czasy były nie łatwe, bieda i zniszczenia wojenne, zabójstwa, kradzieże i gwałty, zniszczone zabudowania kościelne, konfiskata przez państwo komunistyczne majątku parafialnego sprawiły iż Proboszcz i Rada stanęli w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Z lat 1961-1973 nie ma wzmianek o istnieniu Rady Parafialnej. W roku 1974 została wybrana następna Rada, w skład, której wchodzili: Józef Chojna, Janusz Birecki, Władysław Świderski i Andrzej Zych. Pomagała ona ks. Proboszczowi w podejmowaniu trudnych decyzji. Przyczyniła się do szybkiego przeprowadzenia remontu plebanii i kościoła. Organizowała zwózkę płodów rolnych dla Seminarium Duchownego w Nysie.

Dnia 03.05.1987r. ukonstytuowała się Rada Parafialna w składzie: Janusz Birecki – Kopice, Wiesław Świderski - Kopice, Stefan Naściuk- Kopice, Józef Sozański - Kopice, Mieczysław Peszek- Kopice, Zdzisław Kruczek - Kopice, Gajewski Michał - Więcmierzyce, Szostak Romana - Więcmierzyce, Lorek Emilia - Więcmierzyce, Dwojak Teresa - Więcmierzyce, Krupa Stanisław senior - Więcmierzyce. Rada podejmowała różne zadania gospodarcze w Parafii jak ogrodzenie cmentarzy, remonty wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, wymiana częściowa okien na plebanii oraz remont dachu na budynku plebanijnym.

W marcu 2000 r. została powołana nowa Rada w Więcmierzycach w skład, której weszli: Lorek Emilia, Dwojak Teresa, Prochera Aleksandra, Żukiewicz Wanda – skarbik, Maślanka Ryszard – przewodniczący, Misiarz Sylwester, Krupa Stanisław junior.Skład rady trwał do 23.06.2006r do mianowania nowego Proboszcza Parafii, kiedy to radni z Kopic przegłosowali wniosek o rozwiązaniu starej Rady z Kopic (rada z Więcmierzyc pozostała w starym składzie) i ogłoszeniu nowych wyborów do RD w Kopicach.
Takie wybory odbyły się dnia 31.06.2006r. w Kopicach i w wyniku głosowania zostali wybrani nowi radni. Proboszcz nie skorzystał z prawa mianowania radnych, które mu przysługiwało. Skład Rady: Wiesław Świderski przewodniczący, Danuta Ludwiczak skarbnik, Maślanka Czesław, Szrom Tadeusz, Dominikowski Stanisław, Peszek Mieczysław, Pająk Stanisław, Oleksy Stanisław, Harhala Tomasz, Sozański Józef. Pierwsze zebranie Rady z obu wiosek odbyło się w środę 03.07. o godz. 19.00, nastąpiło zaprzysiężenie Rady i podjęcie naglących spraw związanych z remontem generalnym plebanii. Skład Rady z Kopic był tak liczny (statuty PRD przewidują liczbę radnych w parafii powyżej 1000 wiernych – 6 osób), ponieważ jak najwięcej parafian potrzeba było zaangażować w remont plebanii a w późniejszym czasie w bardzo wiele remontów i spraw gospodarczych przy obu kościołach w Parafii.

Dnia 30.06.2008r. w Więcmierzycach zostały przeprowadzone wybory nowych członków do Rady Parafialnej. Parafianie z Więcmierzyc wybrali nowy skład Rady:  Krupa Stanisław przewodniczący, Żukiewicz Wanda skarbnik, Obarski Krzysztof, Birecki Wiesław, Prochera Aleksandra, Lipa Danuta, Florek Justyna i Krupa Ewa, Rada została zaprzysiężona w następną niedzielę na Mszy Św.

Trzeba podkreślić, iż dzięki zaangażowaniu Radnych można było tak wiele prac gospodarczych wykonać przy plebanii i obu kościołach, których nie sposób wyliczyć. Podczas kadencji tej Rady zostały założone 2 konta bankowe, na których gromadzono środki finansowe ze zbiórek, comiesięcznych na remonty przy kościołach – odpowiedzialnymi za finanse i księgowość w sekcji ekonomicznej Rady są skarbnicy.

Nowy biskup opolski ks. Andrzej Czaja wydał dekret we wrześniu 2010 zawieszający działalność dotychczasowych Rad Duszpasterskich i ogłosił nowe wybory do PRD nowej kadencji 2010 – 2015. Wybory odbyły się 07.10. i 14.10.2010r. W Więcmierzycach został zaprzysiężony ten sam skład Rady, gdyż Parafianie wrzucali głosy do urny, iż głosują na ten sam skład Rady, co był wybrany 2008r.

Skład Rady kadencji 2010-2015: Świderski Wiesław – Kopice przewodniczący, Krupa Stanisław – Więcmierzyce zastępca przewodniczącego, Żukiewicz Wanda – Więcmierzyce skarbnik, Ludwiczak Danuta – Kopice skarbnik, Oleksy Stanisław – Kopice, Prochera Aleksandra – Więcmierzyce, Liszka Jan – Kopice, Lipa Danuta – Więcmierzyce, Sozański Józef – Kopice, Hyc Justyna – Więcmierzyce, Harhala Tomasz – Kopice, Obarski Krzysztof – Więcmierzyce, Krupa Ewa – Więcmierzyce, Birecki Wiesław – Więcmierzyce. Zaprzysiężenie PRD odbyło się w niedzielę 29.11.2010 na Mszy Św., pierwsze spotkanie Rady nowej kadencji odbyło się na plebanii 27.11. na którym został wybrany przewodniczący i jego zastępcę oraz członkowie sekcji ekonomicznej Rady czyli skarbnicy.

Skład Rady Parafialnej kadencji 2015-2020 wybranej 29 listopada: PAN WIESŁAW – KOPICE, PAN MARCIN - KOPICE, PAN STANISŁAW – WIĘCMIERZYCE, sekcja ekonomiczna, PANI WANDA – WIĘCMIERZYCE SKARBNIK, sekcja ekonomiczna, PANI  DANUTA – KOPICE SKARBNIK, sekcja ekonomiczna, PAN  ROBERT - KOPICE, PANI  ALEKSANDRA – WIĘCMIERZYCE, PANI DANUTA – WIĘCMIERZYCE, PAN JÓZEF – KOPICE, PAN  TOMASZ – KOPICE, PANI  EWA – WIĘCMIERZYCE, PAN WIESŁAW – WIĘCMIERZYCE. zaprzysiężenia PRD odbyło się 13 grudnia na sumie parafialnej w Kopicach.

Kadencja PRD miała zostać zakończona w roku 2020 - z powodu pandemii covid 19 biskup przedłuzył kadencję o rok - do 2022

Biskup Opolski we wrześniu 2022 roku - dekretem ogłosił wybory nowej Parafialnej Rady Duszpasterkiej i Rady Ekonomicznej (nowum w wyborach do rad parafialnych) w parafiach naszej diecezji. Wybory odbyły sie w etapach w listopadzie, -  wyłonienie kandydatów, ogłoszenie list wyborczych, wybory rady, ogłoszenie składu rady, wybór rady ekonomicznej, zaprzsiężenie

skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2021-2026: Krupa Marek Więcmierzyce, Sozański Józef Kopice, Harchala Tomasz Kopice, Kowal Grzegorz Kopice

Zych Natalia Kopice, Szrom Jarosław Kopice, Birecki Wiesław Więcmierzyce, Lipa Danuta Więcmierzyce, Hyc Justyna Więcmierzyce, Rada Ekonomiczna: Krupa Stanisław Więcmierzyce, Ludwiczak Danuta Kopice, Żukiewicz Wanda Więcmierzyce


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków