Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Podsumowanie finansowo-duszpasterskie

Zapoznaj się z podsumowaniami duszpasterskimi.

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE ROKU 2006

- 17.06. złoty jubileusz kapłaństwa ks. Kazimierza Krzywdzińskiego

- 20.06- ks. Kazimierz ze względu na stan zdrowia przechodzi na emeryturę i zamieszkuje w Więcmierzycach

- 20.06. - dekretem biskupa Alfonsa Nossola zostaje mianowany nowy proboszcz ks. Jarosław Szeląg

- 23.06. - przez głosowanie ustąpienie Rady Parafialnej w Kopicach i ogoszenie nowych wyborów

- 2.07. - wybory nowej Rady Parafialnej w Kopicach, skład: Świderski Wiesław (przewodniczacy), Ludwiczak Danuta (skarbnik), Maslanka Czesław, Szrom Tadeusz, Dominikowski Stanisław, Peszek Mieczysław, Pająk Stanisław, Oleksy Stanisław, Harhala Tomasz, Sozański Józef. Rada w Więcmierzycach pozostała w tym samym składzie.

- 03.07. - Pan Józef Sozański i Pan Tomasz Harhala podjęli się funkcji kościelnych w Kościele Parafialnym

- 16.07. - uroczystość wprowadzenia na Urząd Proboszcza przez Dziekana Dekanatu Grodkowskiego ks. Jana Konika

- 03.09.- festyn dożynkowy na placu plebanijnym kończący remont plebani

- 20. 10 - ślubowanie i wręczenie legitymacji Paniom które podjęły chęć przynależenia do I Róży Żywego Różańca w Kopicach po wojnie

- grudzień - ukazanie się I numeru Gazetki Parafialnej "Jeteśmy Razem"

PODSUMOWANIE GOSPODARCZE ROKU 2006

- 25.06. rozpoczęcie remonty generalnego budynku plebanii, którego koszt wynosił około 89 000zł ( ofiary na remont w Kopicach - 17 010 zł,  Więcemierzycach - 10 110 zł )

-  01.09. zakończenie remontu budynku

- grudzień w Więcmierzycach wymiana instalacji nagłośnieniowej  w kościele (7 000 zł)

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE ROKU  2007
-Misje Parafialne 06.05 – 13.05.2007r.
-Powstanie II Róży Różańcowej
-Festyn Parafialny z okazji Dożynek
-Nabożeństwa Fatimskie od 13.05- 13.10.
-Przyjęcie 25 dziewcząt do Grona Marianek 08.12.
-3 dziewczyny odbyły kurs animatorek w Leśnicy
-Wyjazd ministrantów do Zieleńca
-Spotkania formacyjne Marianek i Ministrantów
-Dzień Chorego  z błog. Lourdzkim
-Liczny udział naszych parafian w pieszej Pielgrzymce do Częstochowy
-Pogłębianie życia duchowego i religijnego przez nabożeństwa w ciągu roku (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nab. Fatimskie, Nab. Majowe, Nab. Różańcowe, Roraty)
-Prasa religijna (Gość Niedzielny, Apostolstwo Chorych, Orędzie Miłosierdzia)
-Katechezy do Bierzmowania.

 PODSUMOWANIE FINANSOWE 2007 r.
-Dług za remonty z roku 2006
-Remont i malowanie podestów ławek w Kościołach Kopice – Więcmierzyce - sponsor
-Remont ławek dla ministrantów w Kopicach
-Wymiana ogrodzenia w koło plebani, nowe siatki, płot betonowy, nowe bramy
-Utwardzenie placu wjazdowego na plebani
-Betonowanie podłogi w garażu
-Nowe okno w zakrystii w Kopicach
-Renowacja figur z szopki i wielkanocnych
-Zakup przenośnego nagłośnienia
-Remont salek katechetycznych (okna, podłogi, ogrzewanie CO, kafelkowanie, malowanie, drzwi)i -budowa budynku gospodarczego
-Nowa instalacja elektryczna w salkach i budynku gospodarczym koło Kościoła
-Nowe stroje ministranckie
-Remont dachu na bud. gospodarczym przy pleb.
-Zakupiono- ornat czerw., świece olejowe, olejowy zapalacz do świec, koronę do figury Fatimskiej i światła, akolitki, patenę etc.

 

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE ROKU  2008
-Odnowienie Misji Parafialnych 06.02 – 10.02.br
-Wizytacja kanoniczna Parafii przez E. Ks. bpa Pawła Stobrawę – 17.04.-Kopice i 18.04. - Więcmierzyce
-Zjazd Kapłanów z okazji rocznicy święceń – 04.06.br
-Festyn Parafialny z okazji Dożynek
-przyjęcie 2 chłopców do grona ministrantów 25.11.br
-Przyjęcie 5 dziewcząt do Grona Marianek 08.12.br
-2 dziewczyny odbyły II stopień kursu animatorek Marianek
-Profesja wieczysta Br. Arseniusza Jurak w Częstochowie
-Konsekracja przez E. Ks. Biskupa nowego kamiennego ołtarza w Kopicach
-Dzień Chorego z błog. Lourdzkim
-udział naszych parafian w pieszej Pielgrzymce do Częstochowy
-Pogłębianie życia duchowego i religijnego przez nabożeństwa w ciągu roku (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nab. Fatimskie, Nab. Majowe, Nab. Różańcowe, Roraty)
-Prasa religijna (Gość Niedzielny, Apostolstwo Chorych, Orędzie Miłosierdzia, Rycerz Niepokalanej)
-Katechezy do Bierzmowania
-Poświęcenie Sztandarów Marianek
-Wyjazd ministrantów i Marianek na basen do Tarnowskich Gór
-Koncert Chórów w Kościele Parafialnym
-audycja radiowa PULS REGIONU o naszej wspólnocie parafialnej
-została wybrana nowa Rada Parafialna w Więcmierzycach.

PODSUMOWANIE FINANSOWE 2008 r.

- remont części dachu (tzw. przybudówki), wymiana więźby dachowej, usunięcie gruzu ze sklepień, położenie nowego pokrycia i orynnowania (rodz. Mazur ofiarowała część sumy na ten cel Bóg zapłać)
-Dług za remont salek z roku 2007
-położony został chodnik do plebanii
-nowe sztandary dla Marianek
-stroje dla Marianek
-zakupiono 2 komplety ornatów ze stułami
-remont generalny zakrystii w Kopicach  (rodz. Sozańskich ofiarowała część sumy na ten cel. Bóg zapłać)
-modernizacja oświetlenia w Więcmierzycach – 2 halogeny
-renowacja starej wiecznej lampki w Więcmierzycach
-zamontowano 2 halogeny energiooszczędne w Kopicach
-zakupiono drugi mikrofon bezprzewodowy
-pozłocenie kielichów i monstrancji i innych sprzętów liturgicznych w obu Kościołach (na ten cel ofiarę złożyły Dzieci I Komunijne i młodzież do Bierzmowania . Bóg zapłać)
-odnowiono 2 kaplice przy kościele w Kopicach i zamontowano kute karaty
-została położona wokół Kościoła Parafialnego folia izolacyjna, zerwane betonowe opaski, położone krawężniki wokół Kościoła, nowa instalacja odwodnieniowa wód opadowych z Kościoła
-postawiono nowy ołtarz i ambonkę z kamienia (Ufundowali - rodz. K.W. Świderscy , rodz. A.M. Świderskich Bóg zapłać)
-zainstalowano w obu Kościołach kuranty
-zakupiono 2 nowe alby kapłańskie.

 

PODSUMOWANIE FINANSOWE 2009 r.
-dokończone zostały prace wokół kościoła, położone zostały reszta krawężników, wysypane alejki żwirem i grysem.
-naprawione zostało odgromienie na wieży Kościoła
-pomalowano hełm wieży i kaplic
-pomalowano wewnątrz kaplice
-zakupiono figury Jana Pawła II i o. Pio
-zakupione zostały ornaty 6 sztuk, kapa maryjna, 10 sztuk świec olejowych
-Więcmierzycach zebrano na renowację ołtarza Matki Bożej
-zamontowano w obu Kościołach nowe tablice rozdzielcze do oświetlenia Kościołów
-zamontowano piloty do dzwonów
-zamontowano nowy piec ekologiczny CO na plebani
-nowe ołtarze boczne w Kościele Parafialnym
-odrestaurowany zabytkowy kredens w zakrystii w Kopicach
-zrobione zostały 2 szt. konfesjonało-kleczników , 1 szt. ofiarował stolarz
-został wyczyszczony ołtarz główny
-nowa gablota przed Kościołem
-zostało zrobione odwodnienie budynku plebanijnego
-zamontowano wkład kominowy na plebani
-pokryto dachówką i położono nową więźbę dachową na przybudówkach Kościoła Parfialnego
-zakupiono dachówkę na remont dachu Kościoła w Więcmierzycach
-zrobiona została nowa szafa drewniana do zakrystii w Kopicach
-zakupiono i zamontowano nowy korpus na Krzyżu obok Kościoła w Więcmierzycach
- założono nowe rynny na domu pogrzebowym.

 PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE ROKU  2009 r.
-Konsekracja i Ingres nowego Biskupa Opolskiego Jego Ekscelencji Andrzeja Czaji
-Rekolekcje Wielkopostne 2009
-Święcenia Kapłańskie w Częstochowie naszego parafianina o. Arseniusza
-Msze prymicyjne w obu naszych wioskach
-zaangażowanie Parafian w przygotowanie uroczystości prymicyjnej
-wyjazd Marianek na Górę św. Anny na rekolekcje
-Msza Św. w int. Pszczelarzy w Dębówce
-praktykowanie wiary – Msza niedzielna 31% uczęszcza regularnie na Msze Św.
-Wielu parafian zwalnia się ze składania
-Dzień Chorego z błog. Lourdzkim
-udział naszych parafian w pieszej Pielgrzymce do Częstochowy
-Pogłębianie życia duchowego i religijnego przez nabożeństwa w ciągu roku (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nab. Fatimskie, Nab. Majowe, Nab. Różańcowe, Roraty) w roku 2009 spadła frekwencja (uczestnictwo) parafian w tych nabożeństwach
-Prasa religijna (Gość Niedzielny 11 sztuk, Apostolstwo Chorych 25 sztuk, Orędzie Miłosierdzia 30 sztuk, Rycerz Niepokalanej 20 sztuk – parafia odprowadza należności za gazety, ofiary za gazety składamy do skarbon w kościołach).

 

PODSUMOWANIE GOSPODARCZE 2010 r.
-renowacja ołtarza bocznego w Więcmierzycach
-zakupiono świece olejowe, lichtarze na ołtarz, lichtarz pod paschał do Więcmierzyc (ofiarowane od młodzieży do Bierzmowania)
-remont części dachu na Kościele w Więcmierzycach
-zakończenie remontu kancelarii i archiwum (malowanie, kładzenie posadzki, zamontowanie okna i drzwi, instalacja CO)
-zakupiono nowe obrusy komunijne do Kościoła (dar dzieci I komunijnych)
-zakupione zostały świeczniki i świece olejowe na ołtarz w Kopicach.

 PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE ROKU  2010 r.
-Rekolekcje Wielkopostne 2010
-praktykowanie wiary – Msza niedzielna 34% uczęszcza regularnie na Msze Św.
-10.04. – Konwent wielkanocny księży
-Przyjęcie do grona ministrantów 3 nowych ministrantów (Rafał, Łukasz i Robert)
-przyjęto 15 kandydatów na ministrantów
-udział Róż Różańcowych w Diecezjalnym Dniu Skupienia w Winowie
-wyjazd młodzieży do Nysy na spotkanie z ks. Biskupem z okazji Niedzieli Palmowej
-występ Zespołu Kameralnego „Camerata” z Jasnej Góry
-wybory Rady Duszp. nowej kadencji
-Dzień Chorego z błog. Lourdzkim
-udział naszych parafian w pieszej Pielgrzymce do Częstochowy
-Pogłębianie życia duchowego i religijnego przez nabożeństwa w ciągu roku
-Katechezy do Bierzmowania
-Wyjazd ministrantów i Marianek na basen do Wrocławia
-udział ministrantów w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu dekanalnym – zajecie I miejsca
-udział w rozgrywkach diecezjalnych w Głuchołazach i zajęcie II miejsca
-wyjazd młodzieży dekanatu do Lednicy
-14.08. śmierć przy ołtarzu ks. Prob. Zygmunta Widziaka – prob. Chróściny.

 

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE 2011
-Opłatek Dekanalny Ruchu Szensztackiego w Więcmierzycach.
-Odbył się wyjazd Ministrantów i Marianek w czasie ferii zimowych na basen do Wrocławia i do kina.
-19 marca odbyło się Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Kopicach pod przewodnictwem ks. Biskupa Mariana Buczka, który poprowadził Drogę Krzyżową ulicami Kopic i wygłosił naukę stanową dla młodzieży dekanatu.
-Od 20 III.- 23.III. odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Bp Marian Buczek ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy złożyli ofiary podczas zakończenie rekolekcji jako konkretny wyraz wsparcia dla odradzającego się kościoła na wschodzie. Był to błogosławiony czas dla naszej Wspólnoty Parafialnej.
-W marcu została otwarta Dekanalna Poradnia Rodzinna przy Parafii w Grodkowie. Czynna jest w środy od godz. 17.00-19.00 w salkach parafialnych.
-02.04 – minęła 6 rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II, w obu kościołach odbyły się Apele Jasnogórskie – czuwanie modlitewne o beatyfikację Papieża. Było nas bardzo mało – jak szybko zapominamy o ty co jest najważniejsze.
-15.04. odbyła się Droga Krzyżowa z udziałem Chóru Grodkovia.
-01 maja odbyła się Uroczystość Beatyfikacyjna Jana Pawła II w Watykanie, a w naszej Wspólnocie w tym dniu miała miejsce Uroczystość I Komunii Św. – przystąpiło do Stołu Pańskiego 17 dzieci.
-W miesiącu wrześniu odbyły się w obu kościołach Dożynki jako podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne zbiory i błogosławieństwo w pracy.
-23-25 września odbyły się Diecezjalne Rekolekcje dla Marianek na Górze św. Anny – z naszej parafii uczestniczyły Patrycja, Karolina, Agata, Karolina.
-Nasz Parafianin w miesiącu wrześniu rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy w Krakowie, a po roku rozpocznie studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym seminarium. Życzymy wytrwania na drodze powołania.
-08 października odbył się w Winowie Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych – z naszej Parafii uczestniczyło 50 członkiń Żywego Różańca.
-Dzień Skupienia Członków Rady Parafialnej. Z naszej Parafii w Nysie w Diecezjalnym Domu Formacyjnym uczestniczyło 3 przedstawicieli.
-Członkowie Ruchu Szensztackiego z naszej Parafii w ciągu roku wyjeżdżali kilka razy na czuwania (Adwent, Wielki Post, Częstochowa) i spotkania formacyjne.
-23 – 30 października nasza Parafii gościła diakona Eryka z Togo i kleryka Adama ze Zgromadzenia Księży Werbistów z Pieniężna, którzy przyjechali do naszego Dekanatu w ramach Tygodnia Misyjnego i praktyk duszpasterskich. W niedzielę ks. Eryk wygłosił Słowo Boże, poprowadzili nabożeństwo misyjne oraz spotkanie dla młodzieży w salce parafialnej. Przez cały tydzień odwiedzali szkoły i Parafie naszego Dekanatu.
-22 listopada w Dzień Patronalny Liturgicznej Służby Ołtarza 5 kandydatów złożyło swoje ślubowania ministranckie – Jakub, Michał, Dominik, Paweł i Bartek. Życzymy wytrwałości i sumienności w służbie Panu Jesusowi.
-W roku 2011 przygotowanie (kandydatura) do ministrantury podjęło 14 chłopców.
-W naszej Parafii w roku 2011 wygłoszono 7 zapowiedzi przedmałżeńskich, udzielono 17 dzieciom Chrztu Św., pobłogosławiono 4 małżeństwa, pochowano 12 parafian, 45 razy Kapłan odwiedził z Komunią Św., Sakramentem Pokuty i Namaszczenia Chorych w domach chorych, w czasie Rekolekcji ks. Biskup udzielił w czasie mszy z błogosławieństwem na sposób Lourdzki Namaszczenia Chorych 35 Parafianom z Więcmierzyc i 45 Parafianom w Kopic, w roku 2011 udzielono około 15 tysięcy Komunii Św.

 PODSUMOWANIE GOSPODARCZE 2011
-10 stycznia rozpoczęły się prace prze remoncie dachu na Kościele Więcmierzycach – II etap – koszt II etapu w rozliczeniu Rady (całość około 250 000)
-Wsparcie materialne ze strony Parafii dla ks. Biskupa i odbudowującego się Kościoła na Ukrainie.
-Zakupiono 2 nowe mosiężne gongi jako dar od dzieci I komunijnych i młodzieży bierzmowanej
-Zakupiono w Kopicach nową kosiarkę do koszenia trawy.
-Rada Parafialna z Więcmierzyc dołożyła do zakupu sołeckiej kosiarki.
-Rada z Więcmierzyc zakupiła obrusy maryjne do Kościoła
-Parafia otrzymała w darze nowe ławki i krzesła do salki parafialnej
-W połowie września rozpoczęły się prace na cmentarzu w Kopicach, które polegały na utworzeniu głównej alei przez cmentarz (wybrano ziemię, osadzono krawężniki, wysypano aleje piaskiem i żwirem ( 200 ton), na wierzch wysypano grys bazaltowy (100 ton) i utwardzono (8500, część kamienia była darem dla naszej Parafii)
-Odnowiono ubikacje na cmentarzu w Kopicach
-Odnowiono studnie na cmentarzu w Kopiach i pomalowano bramę cmentarną
-Wycięto ogromną brzozę na cmentarzu w Kopiach
-Zakupiono pasyjkę na Krzyż na cmentarzy w Kopiach
-Został zrobiony i zamontowany kosz do spalania na cmentarzu w Więcmierzycach
-Pod koniec września został postawiony pomnik przy kościele parafialnym dla zmarłych kapłanów, którzy pracowali w tej Wspólnocie po II Wojnie Światowej (kostkę wokół pomnika ofiarowała rodz. Świderskich)
-Pod koniec września zostały zakonserwowane przeciw kornikowi oba instrumenty organowe
-Zamontowano halogeny do oświetlenia zewnętrznego Kościoła w Kopicach. Jeden halogen częściowo zasponsorował Pan Andrzej Pietraszko i zamontował go.
-Z okazji Tygodnia Miłosierdzia parafianie złożyli dary z płodów rolnych i ogrodowych dla Seminarium Duchownego
-Zastała zamontowana poręcz przy wejściu do kościoła w Kopicach
-Pod koniec listopada został złożony wniosek wraz z wszystkimi dokumentami (juz po raz czwarty) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o fundusze na remont dachu w Kopicach.

 

PODSUMOWANIE GOSPODARCZE 2012

     luty - pomoc finansowa dla diecezji harkowsko-zaporowskiej na Ukrainie w budowie domu przy Katedrze
    remont dachu na salkach i położenie nowych rynien na budynku gospodarczym i plebanii.
    dzieci I Komunijne i młodzież do Bierzmowania ufundowali do Kościołów 2 Kapy Pogrzebowe, 2 ornaty zielone i 2 ornaty srebne Maryjne
    w maju remont kaplicy przy grobowcu Schaffgotsch
    zakończenie remontu dachu na Kościele Filjalnym w Więcmierzycach
    w kościele w Więcmierzycach została zrobiona nowa szafa na ornaty.
    na przełomie sierpnia i września zostało odremontowane i pomalowane główne wejście do Kościoła Parafianego
    w sierpniu pomoc finansowa dla misjonarza ks. Roberta Dury w Togo
    I Róża Różańcowa z Kopic ufundowała komplet nowych obrusów na ołtarze do Kościoła Parafialnego
    został zakupiony przez Parafię nowy czerwony ornat.
    Więcmierzycach zostały ufundowane przez Sołectwo i zrobione przez Parafian bramy w obu wejściach na plac kościelny.
    25.11. zbiórka funduszy na utrzymanie Seminarium duchownego w Opolu
    26.11. został złożony wniosek (po raz kolejny) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o przyznanie środków na remont dachu na Kościele Parafialnym w Kopicach
     

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE 2012

    wyjazd ministrantów i Marianek do Wrocławia do kina i na basen.
    organizacja kulików dla dzieci i młodzieży w Parafii przez rodz. Świderskich
    Rekolekcje Wielkopostne prowadzi o. Józef Siedlczyński CM z Grodkowa.
    Niedziela Palmowa - wyjazd młodzieży parafialnej do Nysy na spotkanie z ks. Biskupem
     Wieki Czwartek ministranci uczestniczyli w spotkaniu z ks. Biskupem w Opolu.
    w Wielki Piątek po raz pierwszy odbyła się adoracja przy Bożym Grobie dla mężczyzn i młodzieńców
    06.05. w Kościele Parafialnym odbyła się I Komunia Św. przystąpiło 6 dzieci.
    12.05. w Grodkowie odbyło się Bierzmowanie – przystąpiło 12 osób.
    19.05.odbył się Dzień Skupienia dla Rad Parafialnych w Nysie, uczestniczyli nasi  3 Radni.
    12.06.przyjęcie kandydatów na ministrantów. Ślubowania ministranckie złożyło 10 chłopców
    28.05.była się wizytacja dziekańska Parafii – wizytacje przeprowadził Dziekan Rejonu Nyskiego
    30.06.-01.07.2012 r. Pielgrzymka Parafialna do Wisły, Szczyrku i Żywca.
    17.08. w Więcmierzycach Msza św. z okazji 80 rocz. urodzin ks. Radcy Kazimierza, przewodniczył Mszy Św. ks. bp Jan Bagiński.
    17.08.  ks. Biskup poświęcił odremontowany dach na Kościele św. Bartłomieja w Więcmierzycach.
    18.08.2012r. Dożynki w Więcmierzycach
    26.08. Uroczystość Odpustowa ku czci św. Bartłomieja w Więcmierzycach, Słowo Boże wygłosił i sume odprawił ks. Tadeusz Grabuńczyk Parcownik UO.
    27.08. uruchomienie strony internetowej Parafii - www.parafiakopice.pl
    02.09. Dożynki w Kopicach.
    03.09.  Msza na ropoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.
    04.09. o godz. 17.00 msze młodzieżowe na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, spotkanie formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców z informacjami dotyczącymi przygotowania do Bierzmowania.
    rozpoczęcie działalności zespołu muzyczno-wokalnego w Parafii
    07.09. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych - przygotowanie duchowe do Odpustu
    09.09. Odpust Parafialny, odprawiał Sumę Odpustową o. Jana Pilka SVD,wygłosił Słowo Boże.
    22.09.-29.09.wyjazd Parafian do Medjugorje i Dubrownika.
    23.09. wyjazd delegacji z Parafii na Diecezjalne Dożynki na Górę św. Anny - delegacja dekanatu
    27.09. w Krakowie obłóczyny z Zgromadzeniu Księży Misjonarzy naszego parafianina Pawła.
    pażdziernik - udział młodzieży w spotkaniu dekanalnym w Grodkowie.
    14.10. - z okazji Tygodnia Miłosierdzia nastapiła reaktywacja parafialnej grupy charytatywnej, zgłosiło się do zespołu 4 Panie
    17.11. wyjazd ministrantów do Wrocławia do Aqwa Parku
    20.11. - ślubowanie ministranckie 3 kandydatów (|Dominika, Jasia i Darka)
    25.11. - występ Chóru Stanislaum z Parafii św. Stanisława Kostki z Wrocławia
    25.11 - gościliśmy w Parafii ks. dr hab Radosława Chałupnika, który głosił Słowo Boże
    grudzień 2012 - 4 chłopców podejmuje kandydaturę na ministrantów

 Podsumowanie duszpasterskie 2013

    Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w wykonaiu Chóru Grodkowia z Grodkowa
    wyjazd w czasie ferii zimowych dzieci i młodzieży z Parafii do Parku Wodnego do Wrocławia
    Dzień Chorych 11.02. w Parafii z Sakramentem Chorych
    zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI (28.02) i msze dziękczynne za pontyfikat
    kazania pasyjne głosi ks. Marcin Rolke z Grodkowa
    wybór nowego papieża Franciszka 13.03.2013r.
    19.03. inauguracja Pontyfikatu Ojca Świetęgo Franciszka
    23.03. - 23.03. Rekolekcje Wielkopostne i perygrynacja relikwii bł. Karoliny w Parafii
    Grupa Charytatywna - odwiedza chorych Parafii z życzeniami wielkanocnymi
    28.03. - dwaj ministranci z naszej Parafii zostali nagrodzeni przez ks. biskupa Andrzeja dyplomami za wzorową służbę ministrancką (Kamil Zieliński i Łukasz Dominikowski)
    20.04. 19 młodych ludzi przyjęło Sakrament Biarzmowania
    05.05. - 13 dzieci przystąpiło do I Kominii Sw. w Kościele Parafilnym
    11.05. - odbył się wyjazd mninistrantów na basen do Wrocławia
    15.06. - udział 2 radnych Rady Parafialnej (Pani Danuta i Pan Wiesław) w dniu formacyjnym w Nysie dla Rad Parafilanych prowadzony przez Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii w Opolu.
    18.06. - ślubowanie 3 kandydatów na ministarntów: Derylak Kacer, Gwóźdź Kacper i Sypek Mikołaj oraz 1 lektora - Kamila Małeckiego
    lipiec - odelegowano 2 radnych  Z rady Parafialnej jako przedstawicieli Dekanatu Grodków ( Pana Stanisława i Pania Justynę ) na Ogólnopolski Kongres Rad Parafialnych 24 - 25 września br. w Licheniu w delegacji naszej diecezji
    23.07. wyjazd parafian na pielgrzymkę do Lichenia
    17.08. msza dożynkowa w Więmierzycach oraz festyn dożynkowy na boisku wiejskim
    18.08. - odpust ku czci św. Bartłomieja w Wiecmierzycach. Msze odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Koterba tegoroczny neoprezbiter i wikariusz z Parafii sw. Michała w Opolu
    25.08. - niedziela dziekczynienia za ponad 7 lat posługi proboszcza i dziekana Jarosława Szelag oraz za wszelkie dobro które zrodziło się w Parafii dzięki wspólpracy i pomocy Parafian
    28.08. przekazanie Parafii nowo mianowanemu  proboszczowi ks. Krzysztofofi Gbur.

Podsumowanie gospodarcze 2013

    pomoc finansowa dla diecezji charkowsko - zaporowskiej dla ks. bp Mariana Buczka
    pomoc finansowa dla ks. Roberta Dury misjonarza w Togo
    remont konfesjonałów w Kopicach
    zakup nowych szat liturgicznych do obu kościołów (2 ornaty różowe, 2 ornaty wielkanocne, welon)
    zakupiono 6 nowych alb dla lektorów
    bierzmowani złożyli ofiarę 650 zł na parafię
    dzieci I Komunijne złożyły ofiarę 1000zł na parafię
    15.06. zamontowanie nowych okien w liczbie 7 w kościele w Więcmierzycach  koszt około 4500zł
    18.06 - zamontowano odrestaurowany konfesjonał w Kopicach (2000) i zabrano 2 do remontu
    19.07. - zamontowano 2 numeratory do piesni kościelnych w obu kościołach koszt: 3300 ( 1650 ofiarowały dzieci I Komunijne i Bierzmowani)
    odremontowanie 2 konfesjonałów w Kopicach

 

Podsumowanie duszpasterskie 2014

    kazania pasyjne głosi ks. Marek z Chróściny
    Rekolekcje Wielkopostne 03.04. - 06.04. - prowadził rekolekcje ks. Tomasz Koterba z Opola
    20.03. - wprowadznie kanoniczne na urząd proboszcza
    perygrynacja relikwii bł. Jana Pawła II przed kanonizacją
    05.04. - msze dla chorych z Sakramentem Chorych
    11.04. - pierwsza Spowiedź dzieci I Komunijnych
    11.04. - multimedialna Droga Krzyżowa dla młodzieży gimnazjalnej i szkoły sredniej
    24.04 i 25.04 czuwanie modlitewne przed kanonizacją Jana Pawła II
    27.04. Kanonizacja Jana Pawła II w Watykanie
    27.04. - nabożeństwa dziękczynno - błagalne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła - księga pamiątkowa z prośbami i dziękczynieniami do Świętego
    04.05. Uroczystość I Komunii Św. - przystąpiło 16 dzieci
    10.05. - Bierzmowanie - przystapiło 14 dziewcząt i 5 chłopców
    16.05. - Via Lucis dla młodzieży i spotkanie w salce ( dziękczynienie za Bierzmowanie)
    24.05. - wyjazd ministrantów na basen do Wrocławia
    27.05. - nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    w maju wymiana modlitewników Droga do Nieba
    19.06- przyjechał do Parafii ks. Robert Dura - misjonarz z Togo z Afryki, wygłosił Słowo Boże i przewodniczył Uroczystościom Bożego Ciała
    21.06. na Dębinie ognisko dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
    27.06. nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
    27.06. i 27.07.- nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    16.08. - Msza Dożynowa i festyn w Więcmierzycach
    21.08. - podsumowanie wakacji - cały dzień wypoczynku na stawach u Pana Mazura dla ministarntów i marianek
    14.09. - Odpust Parafialny - gościmy o. Mirosława Procherę franciszkanina, który wygłosił Słowo Boże i przewodniczył sumie odpustowej
    27.09. - Nabożeństwo do sw. Jana Pawła II
    27.09. - msza w 30 rocz. przymierza z Matką Bożą Tzrykroć przedziwną i spotkanie rodziny szensztackiej w Więcmierzycach
    04.10. - wyjazd Róż Różańcowych na dzień skupienia do Winowa
    21.10-22.10 - wizytacja kanoniczna Parafii przez ks. Biskupa Andrzeja Czaję
    25.11. ślubowanie 10 kandydatów na ministarntów: Krzysztof Krupa, Igor Bandyk, Filip Ślimak, Mikołaj Kurowski, Jakub Harchala, Bartosz Cycoń, Maciej Hulbój, Maciej Janiczak, Krystian Ślimak, Lucjan Ubik
    13.12. - wyjazd ministarntów i marianek do Wrocławia na basen z okazji św. Mikołaja

Podsumowanie gospodarcze 2014

    malowanie wewnątrz budynku plebanijnego 20.03.
    zakup nowego ksero (2500zł)
    15.04 zamontowano 2 halogeny ledowe w kościele w Kopicach (800zł)
    zakupiono komplet obrusów fioletowych ołtarzowych do kościoła w Kopicach 1200zł. (dar dzieci I Komunijnych i Bierzmowanych)
    bierzmowani ofiarowali 480 zł. na cele Parafii
    zostały zakupione 4 lichtarze pogrzebowe do Więcmierzyc (1100zł - dar Dzieci I Komunijnych i Bierzmowanych)
    został przeprowadzony maj-czerwiec remont kaplicy przedpogrzebowej w Kopicach (malowanie,wymiana oświetlenia, krycie dachu papą i blachą daszku przed wejściem, oraz położony został nowy chodnik przed kaplicą
    pomoc finansowa dla ks. Roberta na misje w Togo w Afryce (kolekta z Bożego Ciała)
    25.06. rozpoczęcie remontu wieży na kościele w Więcmierzycach (45000zł)
    zakupiono 4 banery (obrazy) do ołtarzy na Boże Ciało (1100)
    nowe chodniki przy wejsciu do salki i kancelarii
    pozłocenie 2 kielichów mszalnych i 1 cyborium (1500)
    przeglądy kominiarskie i instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach parafialnych (2500)
    odnowienie podjum przy tabernakulum w Kopichach (500)
    zakupiono nowy mszał (580)
    zakupiono 5 kompletów strojów ministranckich (1580)
    zakupiono 2 grzejniki elektryczne do zakrystii w kościołach (580)
    zakupiono nowe figury do szopki w Więcmierzycach (1290) oraz nowe światełka na choinki i do szopki
    zakupiono architekture szopki do Kopic (1000) oraz światełka na choinki
    remont pokrycia wieży w Więcmierzycach na kościele (zakończenie prac 12.XII.) (57000)

podsumowanie duszpasterskie 2015

     kolędę przyjęło rodzin 370 (Więcmierzyce - 133, Kopice- 237 )
    27.01. - Mszaa i nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    8 stycznia o godz. 11.00 w Kościele w Kopicach wystąpił chór Grodkovia z koncertem kolęd, po mszy Parafianki przygotowały gościnę w świetlicy wiejskiej
    18.02. - 22.02. - Rekolekcje Wielkopostne - prowadzi o. Mirosław Prochera OMI z Wrocławia
    27.02 - Msza i nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    28.02. - wyjazd ministrantów i marianek do Opola do kina
    27.03. - występ Chóru Grodkovia - Droga Krzyżowa
    27.04. msze dziękczynne i nabożeństwa w I rocznice kanonizacji św. Jana Pawła II i poświęcenie 2 obrazów Świętego
    03.05. - 15 dzieci klas III przystapiło do I Komunii Św.
    14.05. - 7 młodych ludzi przyjęło Skarament Bierzmowania w Grodkowie z rąk JE ks. bp Pawła Stobrawy
    31.05. - wytęp zespołu "Lazaryści" - kleryków z Krakowa
    04.06 - poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Więcmierzycach
    20.06. wyjazd ministarntów do AquaPark we Wrocławiu
    26.06. - ognisko dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego u Pana Mazura na stawach
    28.06. - wystę chóru z Jasnej Góry Pueri Claramontani
    23.08. dożynki w Więcmierzycach
    27-28.08. - zakończenie wakacji dla ministarntów i marianek u Pana Mazura na stawach
    29.08. dożynki i festyn w Kopicach
    30.08. - Odpust św. Bartłomieja Ap - Słowo Boże głosił ks. diakon Łukasz Waliogóra z Otmuchowa
    06.09. - Odpust Parafialny w Kopicach - sume odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Dariusz Świerc - Proboszcz z Gałązczyc
    10.10 - pielgrzymka z Rudy Śląskiej Goduli śladami Joanny Goduli (śląskiego kopciuszka) i prelekcja na temat jej życia w kościele w Kopicach
    28.11. - wyjazd z okazji św. Mikołaja ministrantów do Wrocławia na basen
    29.11. - wybory do PRD
    13.12 - zaprzysiężenie Nowej Rady na lata 2015-2020

podsumowanie gospodarcze 2015

    zapłacenie długu za remont wieży w Więcmierzycach 20000zł.
    zakupiono 7 ornatów ( 2 fioletowe, 2 białe, 1 czerwony, 2 czarne) - ofiarowane od dzieci I Komunijnych i bierzmowanych (1800)
    zakupiono ciągnik do koszenia trawy (9400)
    zakupiono 2 obrazy św. Jana Pawła II, namalowane na płótnie (3000)
    dzieci I Komunjne złożyły ofiarę 1500 zł na potrzeby Parafii
    dzieci I komuijne złożyły ofiąrę 450 zł na misje
    Bierzmowani złożyli ofiarę 250 zł na parafię
    Zakupiono kosiarke do trawy w Kopicach (2500)
    zagospodarowano rabaty przy kościele w Kopicach (500)
    15.05 - wymiana 2 okien na strychu plebanii i 1 okna w przedsionku kościoła w Kopicach (3000)
    zakup 2 figur Matki Bożej (1600)
    sfinasowanie przejazdu do Wrocławia (800)
    zakup mikorofonów na organy (2szt)
    27.07. zamontowanie systemu odwodnienie plabenii i salek katechetycznych (41000)
    10-14.08. wymiana chodnika przy kościele w Więcmierzycach (prace i sponsorowanie firma Dawbruk z Więcmierzyc)
    20.10. zakupiono i zamontowano 2 halogeny ledowe w kościele w Kopicach
    28.10. zakupiono 2 komplety nowych lekcjonarzy i agendy do obu kościołów
    30.10. zamontowano monitoring w obu kościołach

podsumowanie duszpasterskie 2016

     24.01. - występ Chóru Grodkowia w Kopicach
    21.02. - wyjazd na film " Bernadetta. Cud w Lourdes"
    17.04. - Niedziela Chrzcielna w Parafii z okazji Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski
    23.04. - 12 młodych Parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Andrzeja Czaji
    01.05 - 10 dzieci przytąpiło do I Komunii Świętej
    21.05. - dzien formacyjny Rad Parafialnych w Głębinowie (reprezentuje Parafię Pan R. Mazur)
    28.05 - Msza Św. w Więcmierzycach z okazji 20 rocznicy święceń kapłańskich o. Mirosława Prochera
    11.06. wyjazd ministrantów i marianem na basen do Wrocławia
    15.06. o godz. 19.10 - odszedł do wieczności emerytowany Proboszcz naszej Parafii ks. Radca Kazimierz Krzywdziński
    19.06. - Msza eksportacyjna o 17.00 w Więcmierzycach śp. ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego i czuwanie modlitewne przy zmarłym
    20.06. - czuwanie modlitewne przy zmarłym w Kopicach i Msza Pogrzebowa 10.30 w Kościele Parafilnym pod przewodnictwem ks. bp Rudolfa Pierskały, pochówek na cmentarzu w Więcmierzycach
    23.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkól gimnazjalnych i średnich
    24.06 - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawoej w Kopicach
    24.06 - spotkanie dla młodzieży na stawach u Pana Mazura na zakończenie roku (spotkanie rekraacyjne i integracyjne)
    15.07. Msza na 30 dzień po śmierci ks. Radcy Kazimierza
    26.08-27.08- zakończenie wakacji dla ministarntów i marianek na stawach u Państwa Mazur
    28.08. Dożynki i Festyn w Kopicach
    21.08. - odpust św. Bartłomieja w Więcmierzycach - sumę odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. Tomasz Koterba wikariusz Parafii św. Mikołaja w Kędzieżynie-Koźlu
    01 i 02.09. - rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego
    20.09. - katecheza dla rodziców dzieci I Komunijnych
    23.09. - katecheza dla rodziców młodzieży do Bierzmowania
    17.09. - Wyjazd dzieci na 12 Zjazd Misyjny Dzieci do oo. Werbistów w Nysie
    20.11. odannie Parafii i naszych rodzin Chrystusowi Królowi i Panu
    10.12 - wyjazd ministrantów i marianek na basen do Wrocławia z okazji św. Mikołaja

 podsumowanie gospodarcze 2016

    kwiecień 2016 r. - przyznanie dotacji 300 000 zł. przez MKiDN w Warszawie na remont dachu na kościele w Kopicach
    bierzmowani złożyli ofiarę 460 zł. na potrzeby Parafii
    dzieci I Komunijne złożyły ofiare 1000 zł. na Parafię
    17.05 - zakupiono 2 alby księżowskie, i 8 alb lektorskich (1500zł dar dzieci I Komunijnych i Bierzmowanych)
    maj 2016 - wymiana wkładu kominowego na plebanii (3000)
    01.06 - pomoc finansowa dla ks. Roberta Dury z Togo (Afryka)
    11.06. wyjazd ministarntów i marianek na basen do Wrocławia
    oragnizacja pogrzebu ks. Radcy Kazimierza (9000)
    lipiec - pomnik dla ks. Radcy Kazimierza - (7000)
    festy dozynkowy ofiara na dach -5 000 zł
    27.08. - obłożenia grobu ks. Radcy kostką - ufondował Pan Dawid Krupa
    12 -19.09. - prace przy chodniku na cmentarzu w Więcmierzycach (16000)
    03.10 -prace brukarskie na placu plabanijnym, i przy kościele w Kopicach (chodnik do WC, koło krzyża, i kaplicy pamięci) (26000)
    03.10 -rozpoczęcie remontu południowej części połaci dachu na Kościele Parafialnym (koszt: 332 735,39 zł), zakończenie  remontu 30.10.br
    koniec października - wniosek o dotację do Ministerstwa na remont dalszej części dachu
    24.11. - odbiór remontu częsci dachy przez Konserwatora, kierownika budowy, inspektora nadzoru, wykonawcy i inwestora

podsumowanie duszpasterskie 2017

     odwiedziny kolędowe przyjęło rodzin 358 (Kopice - 234, Więcmierzyce - 124), nie przyjęło kolędy 34 rodziny w tym roku.
     12.02. - zbiórka podpisów o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. bpa JM Natana
    26.03. - powstała Kaplica Pamięci w Kopicach upamiętniających wszystkich spoczywających wokół kościoła
    02.04. - 05.04 Misje Parafialne prowadził ks. dr Piotr Grzegorzewicz z Gliwic
    29.04. - udział Parafian w akcji paczka żywnościowa dla Kombatanta na Kresach
    04.05 - Z inicjatywy Parafii, sympatyków i miłośników historii Kopic oraz rodu Schaffgotschów powstała inicjatywa remontu grobowca Hansa Ulryka von Schaffgotscha i Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, powstało specjalne konto na które mozna składać ofiary na remont
     07.05. - 14 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej
    10.05. w Grdokowie do Sakramentu Bierzmowania przystapiło 12 gimnazjalistów z naszej Parafii. Bierzmowanie udzielił ks. bp Rudolf Pierskała
    12 maja o godz. 20.00 - odbył się seans filmowy o Fatimie w świetlicy wiejskiej w Kopicach z okazji 100 lecia objawień
    12.05. na 13.05. odbyło się czywanie fatimskie i Msza Św. o pólnocy rozpoczynająca świetowanie jubileuszu 100 lecia Objawień w Fatimie

    28.05. o godz. 16.00 odbył  się pokaz filmu dokumentalnego "Prawda ponad wszystko. Opowieść o ks. Dzierżonie" w reżyserii Teresy Kudyby. Panią reżyser gościliśmy na projekcji filmy gdzie wygłosiła prelekcję. Prezentacja filmu stała się okazją do zainicjowania projektu ratowania mauzoleum rodziny von Schaffgotsch
    Po prezentacji filmu odbyła się licytacja fotografii zamku kopickiego opolskiego fotografika Pana Mariusza Przygoda, oraz koszulki z herbem rodziny Schaffgotsch, mozna było zakupiś książki Pani Ireny Twardoch „ Z dziejów rodu Schaffgotschów”
    W związku z zainicjowaniem projektu ratowania mauzoleum w gazetce parafialnej i na stronie internetowej będą prezentowane artykuły związane z historią rodziny Joanny pisane przez Panią mgr archeologii Barbarę Gołąb, długoletniego pracownika Służb Ochrony Zabytków, Pani Barbara pracowała nad odgruzowywaniem Pałacu w Kopicach jako nadzór konserwatorski.
    10.06. Spotkanie formacyjne Rad Parafialnych w Głebinowie - uczestniczyły radne : Danuta Lipa, Ewa Krupa
    17.06 - msza w 1 rocznicę smierci ks. Radcy Kazimierza Krzywdzińskiego przy licznym udziale Parafian
    22.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkół gimnazjalnych i średnich
    23.06. - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawowej
    03.07. - wizytacja Parafii przez Dziekana Dekanatu Grodkowskiego
    27.07 - nagranie programu telewizyjnego do Kuriera Opolskiego i Katowickiego na temat ratunku i remontu mauzoleum rodziny  Schaffgotsch w Kopicach (udział: ks. Proboszcz, Pan Janusz Naściuk, Pani Cebulka, Pan Marcin Mischok) emisja proggramu dnia 27.07. godz. 18.30 i 21.30.
    07.08. - zdjęcia do utwóru "Ach mój smutku ma żałości" pochodzącego z płyty Grzegorza Płonki "Życie pieśniczką pisane" wydanej w 2017 roku przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, zawierającej autorskie opracowania śląskich pieśni ludowych ze zbiorów etnomuzykologa prof. Adolfa Dygacza. W nagraniu uczestniczyli: Grzegorz Płonka - śpiew, Tomasz Drozdek (T.ETNO) - lira korbowa, bęben średniowieczny, dzwonki. Patronami płyty "Życie pieśniczką pisane" są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Radio Katowice, Urząd Miasta Katowice - Katowice Miasto. Zdjęcia powstały w Kopicach, między innymi w mauzoleum "Śląskiego Kopciuszka" i rodziny Schaffgotsch.
    20.08. - Odpust w kościele filjalnym w Więcmierzycach ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Msze odprawił i słowo wygłosił ks. Proboszcz Janusz Rył z Kolnicy.
    25.08. - została zaintalowana plenerowa wystawa o pt. „Pałac na wodzie”, wystawa o historii i właścicielach pałacu w Schaffgotschów w Kopicach
    26.08. - Msza dożynkowa w Więcmierzycach
    03.09. - Msza dożynkowa w Kopicach
    10.09 - Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach. Msze odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Arkadiusz Markowski z Grodkowa.
    04.09. - rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego dla szkoły podstawowej w Kopicach
    07.09. - rozpoczecie roku szkolnego i katechetycznego dla młodzieży
    10.09. Odpust Parafialny - Słowo Boże wygłosiła i odprawił sume odpustowa ks. Arkadiusz Markowski Proboszcz z Grodkowa
    15.09. - katecheza dla rodziców klas III, VI, VII i gimnazjum II i III w kościele na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego w Parafii
    16.09. - wyjazd dzieci na XIII Dzień Misyjny do Nysy do księży werbistów
    30 września 2017r. w sobotę, spotkanie zainteresowanych akcją ratowania mauzoleum „śląskiego Kopciuszka” oraz 195 rocznicą konsekracji Kościoła. Msza święta w intencji rodziny Schaffgotsch i 195-ej rocznicy konsekracji kościoła w Kopicach. Recital Koła Miłośników Śląskiej Pieśni z Katowic – Pan Grzegorz Płonka.Piknik przy plebanii (można było zakupić ciasto, kawę, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem - dochód na mauzoleum). Aukcja rycin ołowkiem oraz innych gadzetów dla ratowania mauzoleum na palcu plebanijnym, mozna było zakupić cegiełki na ratowanie mauzoleum. Pokaz filmu pt. „Schaffgotsch. Saga zapomnianego rodu” reż. Andrzej Klamt.
    07 października wyjazd autokarek Parafian do Jasienicy Górnej na ogólnopolską modlitwę na granicach Polski - Różaniec do garnic

podsumowanie gospodarcze 2017

     deklaracji ofiar na remont dachu w Kopicach złożyło 260 rodzin co daje sumę ofiar na remont dachu w roku 2017 – 92 090 zł nie licząc ofiar po 10 zł. miesięcznie na utrzymanie kościoła.
    10.01. - ubezpieczenia kościołów i plebanii
    19 czerwca rozpoczęcie prac remontowych na dachu kościoła w Kopicach przez firmę KPD z Sopotu, kontynuacja prac (kolejny etap remontu)

 dalsza część podsumowania gospodarczego i duszpasterskiego znajduje się w zakładce - kalendarium parafialne


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków