Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Żywy Różaniec

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany”. (z Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae)

Ojciec Święty nazywał Różaniec modlitwą na nasze trudne czasy. Apelował, byśmy właśnie na Różańcu modlili się o pokój i Boże błogosławieństwo dla świata.
O tym, że Różaniec jest potężną bronią, przypomina Matka Boża podczas każdego objawienia: Lourdes, Fatima, Gietrzwałd... W orędziu Maryi skierowanym do ludzkości jak echo powtarzają się słowa: „Odmawiajcie Różaniec!”. Różaniec jest modlitwą dla tych, którzy chcą iść do Boga drogą Maryi.


W naszej Parafii jest 6 Kół Żywego Różańca (każda róża liczy 20 osób).

W Kopicach są dwie Róże:
•    I Róża „Fatimska” – Zelator: Olga Łuciów,
•    II Róża „Jana Pawła II” – Zelator: Danuta Mrowiec.

W Więcmierzycach są cztery Róże:
•    I  Róża – Zelator: Elżbieta Lorek,
•    II Róża – Zelator: Maria Krupa,
•    III Róża – Zelator: Witos Wiktoria

Każda z osób odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 w Kopicach i o 9.30 w Więcmierzycach odprawiana jest Msza Święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, po której dokonywana jest wymiana tajemnic różańcowych. Przez okres całego roku przed każdą Mszą Świętą odmawiany jest różaniec prowadzony przez każdą z Róż. Wspólnota Żywego Różańca.
Opiekunem wszystkich Kół Różańcowych  jest Proboszcz Ks. Jarosław Szeląg.

Obowiązki członków Żywego Różańca.


1. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Uwaga: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:


1. przyjęcia do Żywego Różańca;
2. Narodzenia Pana Jezusa;
3. Zmartwychwstania Pańskiego;
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;
5. Wniebowzięcia Matki Bożej;
6. Królowej Różańca świętego:
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi;
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).
Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami.

ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
• Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
• Życie wiarą, nadzieją i miłością: należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy- wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga , a w Bogu i dla Boga – ludzi.


Wspólnota Żywego Różańca:

• Czcijmy Maryję przez uczestnictwo w każdą pierwszą sobotę i niedzielę m-ca
• We Mszy św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 8.00 w Kopicach a godz. 9.30 w Więcmierzycach po których następuje wymiana tajemnic


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków