Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Pierwsze wzmianki

Najstarsza notatka dotycząca Kopic pochodzi z 14.02.1289r. gdzie sołtys Kopic Rychwin zaświadcza o synach grafa Wincentego Streszowiz jest to osada na prawie niemieckim.

W ciągu stuleci miejscowość miała różne nazwy: Copitz, Coppacz, Coppicz, Kopisz i Schwarzengrund. W 1840 r. znajdowały się w Kopicach: zamek, szkoła katolicka, browar, cegielnia, dwie gospody, jeden bar piwny i 6 zakładów.

Pierwsza wzmianka o Więcmierzycach pochodzi z 09.08.1245r. papież Innocenty IV potwierdza posiadłość biskupa wrocławskiego w tym wioski Więcmierzyce. Nazwy w ciągu stuleci tej wioski: Vincecomirici, Vincemericz, Wintmeritz, Wyntmericz i Winzenberg. W 1840 r. znajdowały się w Więcmierzycach: 70 gospodarstwa, młyn, folwark i szkoła katolicka. Przez teren parafii przetoczyło się wiele wojsk, które rabowały, niszczyły i paliły: wojska husyckie, rycerstwo wielkopolskie, wojsko walczące podczas wojny trzydziestoletniej, wojska protestanckie, wojsko walczące w wojnie prusko-austryjackiej, wojska napoleońskie i powstania chłopskie.

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. zbudowany w latach 1802-1822. Powstał on na miejscu poprzedniego Kościoła pw. Św. Jadwigi zbudowanego w 1580r.. w XVI wieku przejęli go ewangelicy a w 1627r. został rekatolicyzowany. Rozbiórka starego Kościoła miała miejsce 1801r., ponieważ był bardzo zniszczony. Kopice przez 20 lat były pozbawione Kościoła, nabożeństwa w tym czasie odbywały się na plebanii i w kaplicy zamkowej. 17.X.1822r. konsekracji obecnego kościoła dokonał Biskup Emanuel von Schimonsky.

Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621r. w stylu renesansowym, w 1910r. powiększono prezbiterium i zakrystię a w 1937r. dokonano gruntownego remontu budynku.


KOPPITZ, 7,5 km na południowy wschód od Grottkau. K. Kościół parafialny św. Ng. M. Przestronny barokowy budynek, Ukończony w 1822 roku owalny chór znajduje się w środku 3h filary przekształciły się, nad wierconym gzymsem Sufit sklepienia podnosi się; narożniki audern są wykonane przez Doppelpilaster podświetlona. Zachodnia wieża jest dodatkiem do sąsiedniej przebudowany bel w czasach nowożytnych. Patron: (Raf Schalfgotscb-Koppitz. Znakomicie rzeźbiona ambona. Barokowe formy. Pacificale z 1731 roku, napędzany barokowymi formami.

Opis z 1890 roku.

....................................................................................................................................................................................................................................................................

PODLESIE /TANNENFELD/   1784 r. – 1 ½ mili od Grodkowa. Własność radcy komory królewskiej barona von Sierstorpf. Znajduje się tu folwark . Pracownicy mieszkają w Więcmierzycach /Winzenberg/.

WIĘCMIERZYCE /Winzenberg/ 1784 r. – własność rycerska /Rittersitz/ barona von Sierstorpf posiadająca wyższe i niższe prawa sądowe i patronackie. 1 ½ mili od Grodkowa posiada kościół, nauczyciela, folwark, 12 kmieci, 2 półkmieci, 43 zagrodników, 2 chałupników, 1 młyn wodny, 6 pastuchów. Razem 492 mieszkańców. Do Więcmierzyc należy folwark Podlesie.

           /Zimmermeann/: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd 3 Brieg 1784; s. 396

WI ECMIERZYCE: 1282 r. – Wincemericz; 1315 r. – Wintmeritz; 1372 r. – Wyntmericz. Wieś i majątek rycerski.

Majątek z folwarkiem PODLESIE w 1776 r. należał do barona Karola von Vogten, następnie do rodziny Sierstorpf, w 1859 r. nabyli majątek hr. von Schaffgotsch.

Poprzedni piękny zamek w 1776 r. spalił się.

Gmina (wieś): licz 11 kmieci, 3 ćwierćkmieci, 15 zagrodników i 5 chałupników.

Obszar – 4461 morgów (pruskich) w tym: 3029 mórg łąk i 207 lasów.

Bydło: 98 koni, 23 woły, 296 krów, 82 cieląt, 600 owiec, 7 kóz i 62 świnie.

We wsi znajduje się kościół filialny parafii Kopice z 776 wiernymi oraz szkoła licząca 113 uczniów. Kościół został zbudowany w 1621 r. przez Wacława v. Rothkirch, jego piękna gotycka podwójna wieża została dobudowana po pożarze w 1776 r. Na łąkach znajdowały się ruiny starego zamku. Od brzegu rzeki Nysy do wsi zbudowana została młynówka (kanał) do wodnego młyna.

                           Triest: Historisch-statistische.. s. 1192 – Kreis Grottkau

WIĘCMIERZYCE 1929 r. – Parafia Kopice. Kościół filialny /początkowo parafia/ św. Bartłomieja zbudowany w 1621 r., prezbiterium dobudowano w 1910 r. w stylu gotyckim, nie konsekrowany; 590 katolików, 7 protestantów. Szkoła katolicka 3-klasowa, uczniów: 100 katolików, 1 protestant.

Kolonia PODLESIE - 65 katolików.

               Historisch-statistische Űbersicht… Bistums Breslau. Breslau 1929 s. 135.

WIĘCMIERZYCE 1934 r. – 662 mieszkańców.


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków